Zabawy ruchowe

Wykorzystując proste, wszystkim znane sprzęty, poprowadzimy gry i zabawy, które aktywizują dzieci ruchowo, pozwolą im w mądry sposób wyładować nadmiar energii.