Przez plastykę do wnętrza!

Zajęcia plastyczne

Nauka warsztatu, czy konkretnej techniki wykonania to jedno.

My staramy się jednak skupiać przede wszystkim na rozwijaniu naturalnych zdolności psychofizycznych dziecka;
– abstrakcyjne myślenie,
– kreatywność,
– umiejętności manualne,
– koordynacja wzrokowo ruchowa,
to tylko jedne z nielicznych sfer, które rozwijamy podczas naszych zajęć.

 

Jest to właśnie ten moment, w którym dzieci „wypowiadają” się na swój własny sposób.
Tworząc, angażują wszystkie sfery swojej młodej osobowości, wypełniają luki w sferze uczuć i emocji.
Kształtują swoją wyobraźnię i rozwijają twórcze myślenie.

Jak powiedział Stefan Szuman: „sztuka dziecięca jest bardziej zbliżona do abstrakcji, której dorośli nie muszą do końca rozumieć”.

Więc rozwijamy i wydobywamy potencjał twórczy!